Lima skatepark Ungärde

Utvalda

Lima skatepark byggs under vår och sommar 2024 norr om Ungärde skola i Lima.

Bygstart för Etapp 1, mars 2024:
Skateparken och en parkeringsplats byggs.

Adress: Ungärde 31, 780 64 Lima.
Ligger i: Lima ligger i Malung-Sälens kommun längs riksväg 66 mellan Malung och Sälen.
Bakom initiativet: Sälens Skateboardförening

Preliminär ritning, 13 april 2024. Källa Sälens Skateboardförening

Artikel i Falu-kuriren:
Falukuriren.se/2024-01-28/de-har-dragit-ihop-flera-miljoner-nu-bygger-de-ny-specialpark/

Järpen skatepark – Mötesplats Verket

Utvalda

Våren 2023 presenterades planer på en ny skatepark i Järpen. Föreningen Röjsmohallen i Järpen har fått ett stöd på 4,1 miljoner från Arvsfonden för att bygga en ny skatepark. Parken ska även vara öppen för kickbike och inlines.

Mötesplats Verket

Mötesplats Verket,  logotyp

Mötesplats Verket är tänkt att invigas under Röjsmodagen den 24 augusti 2024. Här byggs det pumptrack och skatepark. Det blir 730 m2 betongpark med en minde bowl samt ca 500 m2 asfalt som skateyta.

I Juni läggs asfalten på pumptracken.

Adress till Röjsmohallen: Röjsmovägen 8, Järpen
Yta: 730 m2 betongpark och 500 m2 asfalt.
Invigning: 24 augusti 2024
Drivs av: Föreningen Röjsmohallen
Byggs av: 55 Insitu
Finnansiering: Pumptrack och skateparken finansieras av Bygdemedel, Allmänna Arvsfonden och Åre kommun.

Mötesplats verket, skatepark-Röjsmo vid Röjsmohallen i Jarpen
Illustration av skateparken vid Mötesplats Verket. Källa: Video publicerad av Röjsmohallen

Miljonprojekt sjösätts i Järpen: ”Måste få ungarna att röra på sig”

Artikel i op.se
Illustration av Mötesplats Verket. Källa: Rojsmohallen.se

Nyheter: