Renovering och underhåll av skateparker

Det byggs fler skateparker i betong än någonsin. Skateboard har blivit en OS gren och en bred folksport. Varje kommun vill ha en bra actionpark för skateboard och ofta även för kickbike, inlines eller BMX. När åren går så blir ytan sliten och kan behöva underhåll och reparation. Reparation avskador, slipning och djupimpregnering kan förlänga livet på ens katepark och göra åkarna glada. Ren ojämn yta är inte kul att åka på och kan även riskera att öka risken för skador.

Betongimpregnering med innerseal för betongskydd

En skatepark som används mycket kan slitas en hel del när åren går. Det är dock inte bara själva åkarna som utsätter betongen för slitage och påfrestningar på lång sikt, även vädret gör sitt.

Hur går underhåll av en skadad betongyta till?

  1. Reparation av skador
  2. Slipning för att återställa ytan
  3. Impregnering som skyddar betong

Sur nederbörd, luftföroreningar och kall väderlek leder till att betongen vittrar. En sträv och skadad yta ökar dessutom risken för skador.

Skriver Komsol på sin hemsida

Komsol Stockholm har genomfört underhåll på många skateparker i Sverige och är erfarna även när det gäller förebyggande betongskydd.

Komsol Stockholm AB

Johanneslundsvägen 9
SE-194 61 UPPLANDS VÄSBY

Kontaktperson
Lars Öjert
076 550 00 00
lars@komsol.se

Komsol.com/se/skateparks
Instagram.com/komsol_skateparks