Varberg skatepark

Varberg skatepark är en ny skatepark som är planerad att byggas på ytan mellan Påskbergsskolan och Varberg idrottshall i Varberg centrum. Nära Varbergs Bowlinghall. Föreningen Varbergs skateboardklubb har varit med i planeringen av den nya skateparken.

Skateparken kommer få både streetyta och bowl. Bowlen ska få tak (väderskydd) vilket kommer att underlätta att den kan nyttjas under hela året.

Vi satsar på att göra en riktigt bra anläggning som passar både erfarna skateboardåkare och nybörjare. Det ska vara en inkluderande plats dit alla känner sig välkomna,

säger, Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef för fritidsavdelningen.
i artikel på Varberg.se

Varberg skatepark planeras att bli färdig under våren 2022.

Adress: Danska vägen 5, 432 51 Varberg.
Yta: okänt
Här får du åka: enbart skateboard kommer att vara tillåtet i parken.
Öppnar: våren 2022
Belysning: ja
Toaletter: ja
Parkering: Ja, det finns längs Danska vägen.
Buss: Linje 11, hållplats ”Varberg Idrottshallen”.
Byggs av:
Ligger i Varbergs kommun

– Den nya skateparken kommer att ytterligare sätta Varberg på kartan som en attraktiv skatedestination i Sverige och i Norden. Den kommer att bidra till att locka hit besökare från både när och fjärran året runt.

Säger Magnus Thomsson, destinationsutvecklare.
En skiss på hur Varberg skatepark kan komma att se ut, framtagen av Mareld Landskapsarkitekter.
Skiss över Varberg skatepark framtagen av Mareld Landskapsarkitekter som en del av förstudierapporten. Utformningen kan komma att ändras under projekteringen.

Läs mer om den nya skateparken i Varberg:


Varberg har även dessa anläggningar för skateboard:

Vill du åka kickbike, inlines eller BMX i Varberg, då är det Håsten skatepark som är det bästa alternativet.

Varbergs skateboardarena i Breared
En del av den stora skateparken vid Varbergs skateboardarena i Breared.

Mellerud skatepark

Mellerud skatepark ligger vid Rådaskolan och granne med Kulturbruket Dal och Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud. Här finns en asfalterad street med bland annat prefab banks, quarterpipe, funbox med rail, curb och manualpad.

Adress: Parkgatan 4, Mellerud.

Kumla skatepark

Kumla skatepark är en stor betongplatta med banks, quarterpipe, flatrail, pyramid och ledge. Skateparken ligger på Kumlaby sportfält som ligger bakom Kumlaby skola.

Ytan uppdaterades och fick nya objekt i trä i maj 2021 och ytterligare nya banks, quarterpipe, spine och ledges i betong i augusti 2021.

Adress: Korstagatan 1, 692 38 Kumla
Kallas även: Kumlaby skatepark

Artikel i NA maj 2020: ”Örebro Skateboard ska renovera och starta upp verksamhet på Kumlabyfältet – har skrivit ett avtal med Kumla kommun

https://instagram.com/orebroskateboard

Mjölby skatepark

Mjölby skatepark ligger i parken Prästgårdslidens aktivitetsplats längs Svartån. Skateparken består av två nivåer med asfalterad yta och många olika prefabricerade objekt i betong. Banks, trappa, quarterpipe, manualpad, curbs, spine och flera andra.

Adress: Prästgårdsliden 12, 595 42 Mjölby.
Busshållplats: Prästgårdsliden (Buss 356)
Fabrikat: Finja

www.mjolby.se/25238.html

Mjölby skatepark i Prästgårdslidens aktivitetsplats juli 2021. Foto: Emanuel Hallklint

Bohus skatepark

Bohus skatepark är en liten yta med en bowl, manualpad, flat rail och några kullar i den asfalterade ytan. Skateparken ligger utanför Bohushallen i Ale kommun ungefär fem minuter från Kungälv.

Adress: Byvägen 9, 445 32 Bohus

Bohus skatepark med bowl utanför Bohushallen i Ale Kommun.
Bohus skatepark juli 2021. Foto: Emanuel Hallklint