Årsta Organic Skatepark

Årsta Organic Skatepark var namnet på en lite skatepark i Årsta i Stockholm, det var en asfalterad yta med street och en liten miniramp, se filmen. 2021 är det dock inte mycket kvar att åka på, se bilderna nedan.

Adress: Sandfjärdsgatan 124, 120 56 Årsta
Länkar: Organic Skatepark på Facebook

Framtiden för Årstafältet: Årsta fältet håller på att byggas om i flera etapper de kommande åren och enligt planeringen kommer det att byggas en aktivitetspark som en del av etapp 1 (2018-2026), där kommer skateboard troligen ingå. 2022 planerar idrottsförvaltningen att bygga en bollplan.

Aktivitetsbryggan

Aktivitetsbryggan Kommer ligga i den västra delen av parken, med ytor för lek och spontanidrott.

Aktivitetsbryggan