Stenungsunds Skatepark

Översikt över Stenungsunds skatepark

Översikt över Stenungsunds skatepark. Foto: Lucas Englund

I Stenungsunds Skatepark hittar du en bowl och en rejäl streetpark med en stor bank och gott om curbs, trappor och rails. Skateparken är belägen precis intill Kristinedalskolan. Skateparken är byggd i betong.

Fakta om Stenungsunds Skatepark

Bowl, Stenungsund skatepark

Bowl, Stenungsund skatepark

Stenungsunds skatepark

Rail och manualpad

Stenungsunds skatepark

Streetytan med gap, trappa med handrail, manualpadsoch banks.

Stenungsunds skatepark

Streetytan, Stenungsunds skatepark

Stenungsunds skatepark

Översikt över bowl och streetytan vid betongparken i Stenungsund.